Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning


Snökristallens Barnakademi arbetar enligt Lpfö-18. Vår undervisning inspireras av förhållningssättet i Reggio Emilia och av utomhuspedagogik. Vi är en förskola i ständig utveckling där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för alla barn.

 

Vi har en grundläggande tanke om att alla barn är kompetenta och unika och att det är vår uppgift som lärare att följa, lyssna på, utmana och stärka barnens kunskaper och intressen. Att alla barn blir sedda och får vara sitt bästa jag på förskolan är vårt främsta mål. För att främja barnens självständighet är så mycket som möjligt i barnhöjd på förskolan.

Allt som kan stimulera barnens olika intressen och kompetenser som exempelvis material för bygg och konstruktion, skapande, matematik och språkutveckling skall vara väl exponerat och lätt att nå. Till sist skall det finnas många olika slags utrymmen för lek och möten mellan barnen.


Ett projektinriktat arbetssätt är ett sätt att lära tillsammans med andra. Varje år har vi ett gemensamt projekt som vi utforskar med alla våra språk och sinnen. Att lära och utforska tillsammans skapar en gemenskap, delaktighet och ett expansivt lärande bland barnen.

Att rikta oss utåt och ta del av det kulturutbud för barn som finns i våra omgivningar är också något som vi vill utveckla.

 

Trygghet är grunden för att lära och utvecklas. Vi strävar efter en lugn vardag på förskolan genom att dela in barnen i mindre grupper efter behov. Vi vill skapa ett varmt klimat på förskolan där barnet blir bekräftat, sett och därigenom vågar ta plats och växa.

 

Vi tror på vikten av att vistas mycket utomhus, i trädgården, på ängen eller i skogen. Barnen håller sig friskare och de får större utrymme till lek. Vårt mål är också att barnen utvecklar respekt för allt levande och förståelse för sin egen del i naturens kretslopp. Vår förskolas fina läge i natursköna omgivningar gör att vi kan erbjuda barnen många positiva intryck från naturen.
På Snökristallens Barnakademi är ett av målen att barnen skall känna att de har inflytande över sin vardag genom att de själva styr över val av aktiviteter, att de möts av aktivt lyssnande pedagoger och att miljön utformas efter barnens intressen och behov. Barnen uppmuntras till att komma med idéer och att våga säga vad de tycker och tänker - läraren är en nyfiken medforskare.

 

Att arbeta med barnets utveckling och lärande är ett samarbete mellan förskola och hem. Vi vill ha en verksamhet där vi bygger en stark relation mellan lärare och föräldrar som varar från barnets första dag på förskolan tills dess att barnet är 6 år och börjar i skolan.

 

På Snökristallens Barnakademi är måltiden en del av den pedagogiska verksamheten. Maten lagas och levereras av köket på Internationella Engelska skolan i Örebro.